• InnovativeBanking

  Spájame svet bankovníctva s najmodernejšími technológiami. Začnite s nami vytvárať inovatívne trendy a staňte sa jeho súčasťou.

  Voľné pozície
   
 • Frontend

  Frontend

  Frontendové centrá sú prednou líniou firmy. Operatívne zabezpečujú vyvíjanie a podporu aplikácií, využívaných pracovníkmi banky pri styku s klientom a podporu interných aktivít banky. Strategicky sa zameriavajú na definovanie budúceho smerovania týchto riešení, vybudovaných na platforme JEE. Frontendové centrá dodávajú rýchle riešenia pre komunikačné rozhrania banky (intranet, workflow management, content management, atď.). Pri dodávaní riešení sa používajú technológie Java, Oracle, Tomcat, Printnet a i.

   
 • Middleware

  Middleware

  Middleware centrá prepájajú navzájom frontendové a backendové aplikácie. Sú zodpovedné za strategický rozvoj služieb systémovej integrácie v konkrétnych organizačných jednotkách. Vyvíjajú a podporujú batch nástroje a migračné aktivity. V spolupráci s architektmi EBG realizujú zlaďovací proces s cieľom zjednocovať a optimalizovať systémy IT v rámci bánk.

   
 • Backend

  Backend

  Backendové centrá sú zodpovedné za core bankingové aplikácie, vývoj, implementáciu a podporu prevádzky, ako aj podporu pre DWH/BI. Medzi hlavné oblasti činnnosti patria podpora a údržba bankového informačného systému Symbols CBS pre Slovenskú sporiteľňu, jeho prevádzky, analýzy bankových modulov a celková optimalizácia výkonu systémov, pričom technológie sú založené na Oracle databáze. Spracovanie dát ako základ pre busines intelligence aplikácie zahŕňa dátové prenosy, overovanie dát a ich implementáciu pre účely rôznych kalkulácií podľa požiadaviek zákazníkov. Ďalšie oddelenia poskytujú know-how IT platforiem pre iné organizačné jednotky a služby pre zákazníkov, zodpovedajú za rozvoj a podporu bankového informačného systému StarBANK, implementovaného v Českej sporiteľni a ďalšie operatívne úlohy v rámci Erste.

   
 • E-business

  E-business

  Competence Center E-Business vyvíja služby v elektronických kanáloch a kartovom systéme a zároveň zabezpečuje podporu druhej úrovne v dodaných systémoch. Zameriava sa hlavne na inovácie v tvorbe stratégií v oblasti mobilného bankovníctva, elektronických kanálov a kariet. Vyvíja prezentačné produktové weby (tzv. microsites) a aplikácie pre sociálne médiá.

  Top riešenie

  iPhone aplikácia Účty

  Okamžitý prehľad o pohybe peňazí na všetkých vašich účtoch

  ucty.slsp.sk
   
 • O Erste Group IT SK

  Erste Group IT SK je poskytovateľom služieb v oblasti informačných technológii, informačných systémov, hardware (HW) a software (SW) predovšetkým pre Slovenskú sporiteľňu a iné spoločnosti patriace do skupiny Erste Group Bank. Prevádzkuje dátové centrá, bankové systémy, POS terminály a HW (servre aj PC), je zodpovedná za rozvoj, implementáciu, podporu a servis bankového softwaru a jeho prevádzky na Slovensku a v strednej a východnej Európe.

  Erste Group IT SK je súčasťou modelu medzinárodnej spolupráce zahrňujúcej IT spoločnosti v celej Erste Group.

  Mapa pôsobenia Erste Group
   

Vďaka systematickému manažmentu dokážeme zladiť prácu všetkých oddelení a poskytovať podporu dodávaných riešení 24 hodín denne a 7 dní v týždni. V duchu filozofie Operational Excellence riadime prácu v tímoch, riešime problémy a zdokonaľujeme naše súčasné riešenie tak, aby sme mohli neustále zlepšovať kvalitu našich služieb.

Adresa Tomášikova 48
831 04 Bratislava
P.O.Box 11
830 00 Bratislava 3
Tel. +421 (0)2 48 62 41 11
Fax +421 (0)2 48 62 71 80
E-mail info@erstegroupit.com
Web www.erstegroupit.com
GPS 48.1464603
17.1066731

Zobraziť na mape